Friday, December 8, 2017

Cars - Crossfire- Un Modded M-motion and M-motion blue


Hello mga Ka rl.
Nag updated kahapon CF kaya maraming files ang nagbago o nadagdag.
Kaya e release ko tong blank / unmodded m-motion at m-motion blue LTA files. para ready for modding bukas sa aking remote kill +35 % ,flyhack


Download:

M-motion.lta Male
http://q.gs/DzHn8

m-motion_blue.lta female
http://q.gs/DzHmu

@-Bladymyr @Logan1233 @SHOOTER-X @ejhay @jay17