Tuesday, August 18, 2015

EZfrags CS:GO Multihack v6.3 [public] - rage/legit

EZfrags CS:GO Multihack v6.3 [public] - rage/legit

Features:
- Triggerbot - autofire or hold key mode, changeable delay
- Aimbot - works with automatic weapons expect for the CZ-75
- Aimlock - selects the enemy closest to your crosshair and locks onto him. Works well with any weapon, especially the deagle and snipers =)
- GlowESP (wallhack) - teammates (green), enemies (red), blue (vulnerable enemies)
- Radarhack
- No flash hack
- Bunny hop

Keys:
- Left ALT - hold LALT to lock onto an enemy
- SPACE - hold SPACE to use bunny hop
- MOUSE5 (a side button on gaming mice) and MMB (middle mouse button) - triggerbot hold keys

- F6 - cycle through triggerbot modes (autofire, hold key, disabled)
- SHIFT+F6 - cycle through triggerbot delays (10, 30 - default, 50, 80, 110, 140)
- F7 - toggle aimbot
- SHIFT+F7 - toggle aimbot mode (rage/legit)
- F8 - toggle aimlock
- SHIFT+F8 - toggle aimlock target (head/chest)
- F9 - toggle GlowESP
- SHIFT+F9 - toggle radar hack
- F10 - toggle no flash hack
- F11 - toggle bunny hop

If there's a conflict with your in-game binds, just change your binds, press ESCape to get into the game menu or alt-tab out whenever you want to reconfigure the cheat.

Info:
- offsets are updated automatically (pattern scanning) - a minor CS:GO update won't break the cheat and it might work with non-steam CS:GO too
- works in fullscreen and windowed modes
- disable your antivirus or add an exception if it detects this cheat as a virus. The mods who approve the file manually scan the file to make sure it's clean so you don't have to worry
- if the hack doesn't work, try running it with administrator rights (a rule of thumb - whenever CS:GO is run with admin rights, the cheat must be run with them too)
- Windows XP is not supported. Upgrade your OS if possible

Warnings:
- this is a public cheat, so use it at your own risk. VAC bans are delayed. There's no way to tell that the cheat is actually undetected.
- cheating blatantly in competitive will get you Overwatch banned. Don't overdo it! Casual/Demolition/Deathmatch/Arms Race/Community servers aren't Overwatched, so you can go crazy there =)
- if you've been banned, make sure it isn't OW and you haven't used other cheats lately so that you don't confuse other users

Virus scans:
Virustotal (9/56 [18/08/2015])
Jotti (5/21 [18/08/2015])

Credits:
Puddin Poppin
Merccy2
a whole lot of other community members

changes from v6.2 to v6.3:
- a new hack signature

If you have any questions, send me a private message or add me on Steam.

gl hf.

Download Now

Disclaimer!
'hotshotgamers.net' does not host any of the files mentioned on this blog. This blog only points out to various links on the Internet that already exist and are uploaded by other websites or users there. Use at your own risk!

1 comment:

 1. dịch vụ rà soát sổ sách
  dịch vụ kế toán giá rẻ eco green city
  trung tâm kế toán tại hải phòng
  khoá học kế toán tổng hợp

  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  dịch vụ báo cáo tài chính
  dịch vụ kế toán thuế
  Hoang dâm thì tự nhiên đã có hai vị thị nữ Thánh ma đạo rồi! Nói thật
  nhé, dưới tác dụng tẩy cân phiệt tủy của Tẩy Tủy Đan và sự chăm sóc tận
  tình của Đoạn Vân, hai vị thị nữ này càng trở nên xinh đẹp hơn, tại đại
  lục tuyệt đối có thể bài danh trong mười thị nữ đứng đầu!

  Ban đêm ngày hôm qua, Đoạn Vân ra lệnh cho Nanh Sói binh lính phục mệnh
  đem hai vị mỹ nhân đã say mèm bất tỉnh nhân sự trở về Lôi Ngạo Đế quốc.
  Hơn nữa Đoạn Vân còn đưa cho Nhị Công chúa Tạp La Lan một Không gian
  giới tử chứa ba lạp Tẩy Tủy Đan, mà trong cái hộp đựng Tẩy Tủy Đan, Đoạn
  Vân còn viết một phong thư gửi cho Lôi Ngạo Hoàng đế.

  Tất cả mọi người trong Gia tộc đều trải qua những ngày phát triển yên
  bình, "Ma quỷ huấn luyện" cũng đã tiến hành được hơn phân nửa. Để đối
  phó với sự quấy nhiễu của Long Tộc sắp tới, Đoạn Vân hạ lệnh cho "Ma quỷ
  huấn luyện" thức gia tăng thêm mười ngày. Kì thật Đoạn Vân đối với việc
  mang công cuộc "Ma quỷ huấn luyện" tiến hành vô thời hạn có một loại ham
  muốn mãnh liệt, dù sao như vậy mới có thể tính là cao thủ chân chánh!
  Thế nhưng do có nhiều tình huống phải lo lắng phát sinh, Đoạn Vân cũng
  không có làm như vậy.

  Cho tới ngày hôm nay, trải qua gần ba mươi ngày tiến hành "Ma quỷ huấn

  eco green city
  goldmark city hồ tùng mậu

  chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  ReplyDelete