Tuesday, August 18, 2015

Catchmind Menu v4.1.0


Video:Controls
F6 - activate
F5 - teleport to marker
NUM2/8 - navigate up/down (numlock must be on)
NUM4/6 - next/previous page ex. Players Options(1/2), Object Spawner(1/4)
NUM5 - select
NUM0 - back
NUM4/6 - fast scroll up/down in 'Online Players'

HotKeys
NUM3 - super break
NUM9 - speed boost
NUM+ - vehicle weapons
[ - force forward (Force key activate ON)
] - force upward (Force key activate ON)
Delete - wanted level clear
Numpad.(decimal) - heal player

Default settings:

Silent [ON]
Infinite Parachute [ON]
Speed Boost [ON]
Strong Wheels [ON]
Show Who's Talking [ON]


Creator: catchmind

Contributors:
Alexander Blade
FreeOffset (/u/smokevapors)

Change log:

4.1.0

Vehicle Options
-Escort To Marker
-Chauffeur To Marker(fixed)

Online Player
-Track

Harass Menu
-Molotov(Burn -> Molotov)
-Burn
-Ram Vehicles(bicycle, ruffian, hearse, bus, besra)

Online Spawn Objects
-Custom Input

Attach Options
-Stungun Attack
-Custom Input

Crash(harass function) fixed
Carjacking fixed
Bodyguards fixed
Custom input crash fixed
Car spawner list changed in alphabetical order(a-z)

Virus Scans:
https://www.virustotal.com/en/file/7...is/1439723729/ 
https://virusscan.jotti.org/en-US/fi...job/wp5vubt353  

Contact(bug report, suggestions, etc) :
skype - abcdrnb

Download Now
Here

Disclaimer!
'hotshotgamers.net' does not host any of the files mentioned on this blog. This blog only points out to various links on the Internet that already exist and are uploaded by other websites or users there. Use at your own risk!

1 comment:

 1. học kế toán thực hành
  tiếng anh cho người đi làm
  khoá học kế toán excel
  forum rao vat
  mu private
  học kế toán tại tphcm
  dịch vụ kế toán trọn gói


  căn hộ diamond bay resort là, mặc dù nghe ra rất kinh khủng, nhưng tất cả đều có hạn độ! Đoạn Vân
  sẽ không cho phép thủ hạ mình xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. ngươi bị
  thụ thương ư, Giải Độc hoàn cho ngươi ăn vào, nếu còn chưa hồi phục
  ngay, Hoàn Dương đan ta cũng sẽ không tiếc. Do đó, dưới sự huấn luyện
  kinh khủng ở đây, hệ thống chế dược của Đoạn Vân cũng phải tổ chức lại
  sự vận hành mà tăng cường năng suất, Giải Độc hoàn một ngày sản xuất đạt
  tới năm vạn lạp, Hoàn Dương đan dưới sự cố gắng của bọn họ một ngày cũng
  có thể sản xuất được tới hai ngàn lạp. Không có cách nào, sự tiêu hao
  của huấn luyện thật sự quá lớn, mỗi ngày đều tiêu thụ hơn vạn lạp Giải
  Độc hoàn cùng mấy trăm Hoàn Dương đan. Nếu dựa theo giá cả trên đại lục
  một lạp Giải Độc hoàn giá một ngàn kim tệ mà tính toán, Đoạn Vân một
  ngày phải hao phí hơn một ngàn vạn kim tệ! Đây cũng là duyên cớ mà Đoạn
  Vân không có để loại huấn luyện này tiến hành tiếp tục đến vô hạn định.
  Cái này so với quân phí của Mỹ quốc còn khổng lồ tốn kém hơn nhiều! Bất
  quá nếu án chiếu theo giá nguyên liệu thì tính ra không phải như vậy! Dù
  sao, Đoạn Vân cũng biết được giá trị của vụ đầu tư này!

  Tiến hành huấn luyện kinh khủng như thế, thực ra quân sĩ mọi người cũng
  có chút bất mãn. Bất quá, bọn họ được giáo quan cho biết một trăm hai
  mươi Thú nhân Hộ vệ của Gia tộc thực lực đều là Kiếm thần, là nhóm siêu
  cấp biến thái đầu tiên của "Ma quỷ huấn luyện" tạo ra! Có tấm gương tiên

  chung cư hoà bình green city
  five star garden kim giang

  học kế toán tại hải phòng
  học kế toán tại bắc giang

  ReplyDelete