Tuesday, August 18, 2015

27.5 Orape Hacked Client [SWF/EXE]

I didn't make it myself, I just put the new client through Orape so those of you who can't run Orape can access a hacked client more quickly.

NOTE: This is the old Orape version, it does not contain auto-spellbomb and other features added by Jnoob that weren't added to the client builder. It might have some bugs or broken features due to the update. This is meant to last until Jnoob releases his own updated version.

All credits belong to the parties stated below.

Credits:

-->Izilife and Jnoob for making the Orape application
-->059 for removing the ads


Virus Scans:

SWF:
https://www.virustotal.com/en/file/9...is/1439417378/ 
https://virusscan.jotti.org/en-US/fi...job/h8d5hvrds7 

EXE:
https://virusscan.jotti.org/en-US/fi...job/k3zclslbzd  
https://www.virustotal.com/en/file/9...is/1439417776/  

Screenshots:

Miscellaneous Notes:

27.5 Patch Notes (right from Kabam forums):
"New Adds:

Right-Click on Chat Bubble now displays the player menu
Mini map rotation: new option to enable mini map rotation on player camera rotation (short cut: left-click on the mini map can also toggle the rotation of the mini map)
Added a "Particle Effects" option in the graphics menu to reduce particles and help with performance

Big Fixes:
- Low particle effects - throw animation timing
- Fixed an issue with Beginner's Package"

If you get the language error, remember to add the file to your trusted flash locations:

Steps:
1) Open the client, right click, and select global settings.

2) Click advanced

3) Click trusted location settings

4) Click add

5) Click add file

6) Navigate to the client file


Finally, to open the hack menu, press F1

Thank you!

Download Now

[EXE]Orape275Hypnotized
[SWF]Orape275Hypnotized

Disclaimer!
'hotshotgamers.net' does not host any of the files mentioned on this blog. This blog only points out to various links on the Internet that already exist and are uploaded by other websites or users there. Use at your own risk!

1 comment:

 1. tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  chung cư newskyline văn quán
  hateco hoàng mai
  chung cư hà nội
  luyện" cực kỳ nghiêm túc, năm vạn Thú nhân bộ đội đều đã đạt tới thất
  cấp thực lực. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân đe dọa chiến tranh của Long
  Tộc, Đoạn Vân đến nay còn chưa có phát cho bọn hắn dược vật gì để đề
  thăng thực lực. Nói cách khác, bọn họ đều phải dựa vào sự cố gắng của
  chính mình mà đột phá. "Ma quỷ huấn luyện" thức, so với ma quỷ còn muốn
  kinh khủng hơn.

  Bọn họ mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện thể năng siêu cường độ, sức
  chịu đựng dưới các loại huấn luyện, mà chủ yếu chính là bọn họ mỗi ngày
  đều muốn tiến hành bính sát (đánh nhau liều mạng)! Vô luận là "đồ thủ
  nhục bác" (tay không đánh nhau), hay là "huyết tinh thực chiến", đều là
  một loại khảo nghiệm sinh tử. Quân hồn, thiết huyết, còn có tuyệt đối
  phục tùng các hạng mục huấn luyện được đề ra, đã tạo ra một đám quân
  nhân sắt đá không sợ chết. Tại "Ma quỷ huấn luyện", giáo quan tùy thời
  có thể mệnh lệnh ngươi dùng chùy thủ cắm vào đùi của mình, hoặc là tùy
  thời ra lệnh cho hơn mười đồng ngũ đối với ngươi tiến hành công kích
  khủng bố! Trên huấn luyện tràng, tiến hành song trọng khảo nghiệm chính
  là tâm chí cùng thực lực.

  Đoạn Vân cấp cho bộ đội chỉ thị: "Huấn luyện không chỉ đổ mồ hôi mà phải
  đổ cả máu thì trong chiến đấu mới có thể tránh được đổ máu!" Đương nhiên

  dịch vụ hoàn thuế
  dịch vụ kế toán thuế
  dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

  dich vu ke toan noi bo
  dịch vụ dọn dẹp sổ sách
  kế toán cho giám đốc quản lý

  ReplyDelete