Friday, December 19, 2014

Update USF Experience Calculator


Info :
Your Experience - Lagay mo kung ilan ang iyong experience.
Desired Rank - Mamili kung anong ranggo ang gusto mo.
Reward - Pindutin para makita kung ano ang reward sa napiling ranggo.
Calculate - Pindutin para malaman kung ilang experience pa ang kailangan para rumanggo sa napiling ranggo.

Download Now
Here

0 comments:

Post a Comment