Sunday, November 30, 2014

[Phg]Usf Pub V1.3A

EXP Calculator Screenshot:

Info:
 *Your Experience - Lagay mo kung ilan ang iyong experience.
 *Desired Rank - Mamili kung anong ranggo ang gusto mo.
 *Reward - Pindutin para makita kung ano ang reward sa napiling ranggo.
 *Calculate - Pindutin para malaman kung ilang experience pa ang kailangan para rumanggo sa napiling Ranggo.
*Desired Rank - Mamili kung anong ranggo ang gusto mo.
*Reward - Pindutin para makita kung ano ang reward sa napiling ranggo.
*Calculate - Pindutin para malaman kung ilang experience pa ang kailangan para rumanggo sa napiling ranggo.

Download Now
Here

Try first on dummy account, to avoid ban!

0 comments:

Post a Comment